Onderzoek naar koffie op het werk

Uit onderzoek naar koffie op het werk blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse werknemers zegt met een goede kop koffie op werk productiever te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Ruigrok Netpanel in opdracht van koffieautomaten leverancier Selecta Nederland.

Meer plezier met lekkere koffie op het werk
Ruim de helft (58%) van de werknemers zegt meer plezier te in zijn werk te hebben met een lekker kopje koffie. Eenzelfde percentage zegt zelfs niet zonder koffie op het werk te kunnen. 72% van de werkende Nederlanders drinkt koffie op het werk. Met gemiddeld 4 kopjes koffie per dag drinken werknemers elke dag 23,2 miljoen koppen koffie. De koffie op werk wordt gewaardeerd met een 7.

Slechts een kleine groep uit het onderzoek naar koffie op werk (12%) geeft de koffie op het werk een onvoldoende (5 of lager). Ook zegt een kleine groep van de werkenden die geen koffie op hun werk drinken, dit niet te doen vanwege de slechte smaak van de koffie (12%).

In de sector industrie, bouwnijverheid, landbouw en visserij (80%) drinkt het grootste gedeelte van de werkenden koffie, gevolgd door de commerciële dienstverlening (72%) en de niet-commerciële dienstverlening (68%). In de meeste gevallen krijgen werknemers koffie op werk gratis. Wanneer men voor de koffie moet betalen dan zegt bijna 60% van deze werknemers bereid te zijn te betalen voor een kop koffie. Gemiddeld hebben zij hier € 0,44 voor een kop koffie over.

Uit het onderzoek naar koffie op het werk blijkt dat mannen meer koffie op het werk drinken dan vrouwen. Mannen drinken vaker meer dan vijf kopjes per dag, vrouwen vaker 2 koppen of minder. Zwarte koffie wordt het meeste op werk gedronken gevolgd door cappuccino en espresso.

Belangrijkste factoren voor goede koffie op het werk

De Top 5 belangrijkste factoren voor een goed kopje koffie op het werk:

  1. Smaak van de koffie (88%)
  2. Gratis koffie verkrijgbaar(72%)
  3. Bereidingstijd (56%)
  4. Gebruiksvriendelijkheid van de koffieautomaat (48%)
  5. Keuze van het aantal soorten koffie (56%)

Bron: Selecta

Onderzoek naar koffie op het werk door Douwe Egberts

Een tweede onderzoek naar koffie op het werk uit 2006 van Douwe Egberts uitgevoerd door Motivaction blijkt dat goede koffie tot meer werklust leidt

Wanneer werknemers tevredener zijn met de koffie op het werk neemt de werklust toe. Uit het onderzoek naar koffie op het werk zegt dat 82 procent een kop koffie belangrijk vindt om de dag goed te kunnen beginnen. Meer dan de helft, 63 procent, is niet tevreden over de koffievoorziening. Medewerkers willen lekkerdere koffie! Er wordt veel geklaagd, maar liefst 61 procent klaagt over de koffiekwaliteit.

Koffie op het werk is goed voor werklust
De koffie op het werk heeft voor veel werknemers 62 procent invloed op de ‘zin’ om hun werk te doen aldus het onderzoek naar koffie op het werk van Douwe Egberts. Naast de invloed op de werklust, stelt bijna 80 procent dat koffie op kantoor belangrijk is voor de sfeer op het werk. 89 procent verwacht dan ook gewoon een heerlijk kopje koffie te krijgen van hun werkgever. 75 procent van de mannen vindt goede koffie op werk zelfs van een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Werknemers willen cappuccino!
Cappuccino aanbieden als koffievariant is een schot in de roos als we kijken naar werklust en tevredenheid blijkt uit het onderzoek naar koffie op het werk. Maar liefst 60 procent van de Nederlandse werknemers wil liever cappuccino drinken op het werk. 73 procent van de vrouwen schreeuwt om deze koffievariatie!

Onderzoek naar koffiedrinken op het werk door
Nergens ter wereld wordt zo veel koffie gedronken als in Nederland: 2,4 koppen per dag per hoofd van de bevolking. Volgens een Amerikaans onderzoek is Nederland wereldkampioen koffiedrinken.

Volgens onderzoeksbureau Euromonitor drinken we in Nederland gemiddeld 2,4 koppen per dag, beduidend meer dan nummer 2 Finland (1,8) en Zweden (1,4).

Waarom drinken we zo veel koffie op kantoor?
in Nederland hebben we nu goede koffievoorzieningen zoals gratis koffie op het werk wat bijna een primaire arbeidsvoorwaarde is. Daarnaast is iedereen bezig met de kwaliteit van de koffie op kantoor. Uit een ander onderzoek naar koffie op het werk blijkt dat koffiedrinkers gemiddeld minder vaak kampen met depressies. Misschien werkt het ook andersom: omdat we zoveel koffie drinken, zijn we gelukkiger.